e-conomic/Exellent txt import

Plug-in til e-conomic ERP for understøttelse af (import-baseret) dataudveksling med Exellent.
Plug-in’et vil give brugeren mulighed for, at importere afregningsfiler fra Exellent til en e-conomic kassekladde som finansposteringer. 

 

  • Indtil videre er dette ikke en offentlig tilgængelig integration og den skal manuelt konfigureres for den pågældende case. Integrationen er på nuværende tidspunkt kun tilgængelig på engelsk.
  • Når integrationen opsættes skal klienten udfylde e-conomic API token i konfigurationen.
  • Import funktionen overfører Bilagsdato, Bilagsnummer, Beløb, Tekst, Konto og Afdeling som finanspostering til e-conomic.

 

Mapping af felter:

Txt-fil e-conomic
Kolonne B Bilagsnr.
Kolonne D Konto
Kolonne E Afdeling
Kolonne H Dato
Kolonne I Beløb
Kolonne J Beløb (Tilføjes foran Beløb. Alle + ignoreres)
Kolonne O Tekst

Krav:

  • Konto fra kolonne D i txt-fil skal være oprettet i e-conomic som type “Balance” eller “Drift” og må ikke være afkrydset i feltet “Tillad ikke direkte postering”.
  • Afdeling fra kolonne E skal oprettet og aktiv i e-conomic. Afdeling skal være angivet som et heltal i txt-filen, fx. 10.
  • Dato skal være i et oprettet regnskabsår og perioden må ikke være spærret.

 

Arbejdsflow:

  1. Under fanen “Import” skal klient logge ind med de udleverede brugeroplysninger.
  2. Vælg txt-fil på computeren ved at klikke på knappen “Vælg fil” og klik derefter på “Upload”.
  3. Filen bliver nu uploadet til e-conomic og en grøn succes-meddelse vises, hvis alle ovenstående “Krav” er overholdt og filen er importeret.
  4. De importerede posteringer kan findes i kassekladden “Import”.
%d bloggers like this: